ISTDP

ISTDP

In een actief tweegesprek onderzoeken we gedachten, gevoelens, gedrag en relaties. Dit komt samen in een focus op het onderzoeken van welke gevoelens worden opgeroepen in de nauwste relaties; welke emoties leiden tot het (bewust of onbewust) ervaren van angst en welke helpende en ondermijnende patronen van coping worden ingezet in reactie op de oplopende angst. Op basis van deze analyse spreken we een behandelplan af en in vervolggesprekken werken we volgens het onderzochte model van de patiënt.

Hoe werkt het?

ISTDP benadrukt het belang van de vroege menselijke hechtingervaringen, en de manier waarop deze de latere gedachten en gedrag van mensen beïnvloeden. Tegenslagen in het leven hebben gevolgen voor de ervaring van hechting en leiden tot complexe emoties. Wanneer deze emoties angst opwekken, veelal buiten ons bewustzijn, dan kan dit leiden tot ongewenste symptomen, relatieproblematiek en moeite met omgaan met dagelijkse uitdagingen.

Wetenschap laat zien dat een groot deel van ons denken en besluitvorming buiten ons bewustzijn afspeelt. ISTDP werkt niet alleen met wat iemand vertelt dat van belang is maar vooral ook met wat het gedrag toont over de onbewuste besluitvorming. Wanneer dit laatste leidt tot problemen, is aandacht voor het onbewuste van belang.

ISTDP helpt mensen om beter situaties en relaties te leren herkennen die (veelal onbewust) leiden tot angst-provocerende emoties, waardoor moeite ontstaat in het daarmee omgaan. Behandeling richt zich op het helpen overwinnen van blokkades om hun onderliggende gevoelens te kunnen ervaren. Zo wordt de persoon niet langer afgeleid van onbewust ingezette vermijdende coping maar kan zich laten leiden door de eigen gevoelens om hun doelen te bereiken.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ISTDP, vooral door het Centre for Emotions & Health van Dalhousie University en Nova Scotia Health Authority. ISTDP en varianten hierop worden onderzocht in diverse soorten onderzoeksvormen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze therapievorm helpend kan zijn voor patiënten die eerdere therapieen hebben doorlopen en toch moeilijkheden blijven ervaren.