Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding
Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut wat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Declaratie kan alleen met een geldig verwijsbrief van uw huisarts of huidige behandelaar.

Zelf betalen

U kunt uw redenen hebben om geen diagnose in uw medisch dossier te willen. Kosten per gesprek zijn 100 euro per sessie van 45 minuten.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico algemene zorgkosten voor behandelingen in 2023 bedraagt 385 euro. Dit bedrag zal elk nieuw kalenderjaar in januari op mindering worden gebracht bij indienen van de declaratie. Mocht u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar dan dient u ook daarmee rekening te houden.

NB: Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering
Op dit moment zijn aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U moet behandeling hiervoor zelf betalen. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, dus voordat u begint aan het behandeltraject.